Reklamacje

Warunki postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej dotyczącej klei do tapet:


1). Reklamacji jakościowej podlega klej, który po otworzeniu opakowania budzi zastrzeżenia w wyglądzie, jak np. widoczny spadek lepkości, obecność ciał obcych, niejednorodność konsystencji.


2).
Reklamacji nie podlega klej, który w dniu zakupu posiada długi termin ważności, tj. około 12 miesięcy od widniejącej na opakowaniu dany produkcji, a którego w momencie zgłoszenia reklamacji termin ważności jest bliski wygaśnięciu, tj. około 60 dni.


3). Reklamacji nie podlega klej, który nie jest stosowany zgodnie z zaleceniami producenta, widocznymi na opakowaniu.


4). W przypadku widocznych wad kleju, tj. wymienionych w punkcie 1, należy wykonać zdjęcie, wypełnić protokół reklamacyjny i wysłać na adres firmy KBM Sp. z o.o. lub drogą mailową na adres: chemia@kbm.com.pl oraz sale@kbm.com.pl.


5). Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 21 dni od daty zgłoszenia.


6).
Reklamowany towar należy zachować do momentu rozstrzygnięcia reklamacji. Podstawą do wymiany towaru lub wystawienia korekty jest zwrot wadliwej partii do producenta, tj. KBM Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego 31A, 97-400 Bełchatów.


Protokół reklamacyjny - Word

Protokół reklamacyjny - PDF

 

The latest collections in our offer: